Labyrint světa a Ráj srdce

 

Multimediální edukační program "Labyrint světa a Ráj srdce"

  • pro děti MŠ

  • pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

  • pro žáky speciálních ZŠ

Smyslem edukačního programu je prezentovat některé postupy jak vést děti, žáky k vzájemnému porozumění a respektování bez předsudků a projevů xenofobie či rasismu.

Celý edukační program vznikal postupně v rámci grantového projektu Středočeského kraje a byl upravován na základě pilotního ověřování programu ve 4 partnerských školách. Pilotním ověřením prošlo 292 dětí. Metodika pro učitele má sloužit pedagogům mateřských škol, základních škol i základních  škol speciálních jako inspirace, možnost, návod, jak pracovat s multimediálními programy na jednotlivých stupních škol.

Vycházeli jsme z vlastní zkušenosti a praxe a snažili jsme se program vytvořit obsahově bohatý s velkou možností variability.

Věříme, že si najdete to své,

Každý program obsahuje:

  • DVD obsahující autentické nahrávky výpovědí dětí z jiných etnik, žijících v naší zemi
  • ucelený edukační program
  • metodiku pro učitele
  • databázi inspirací k možným obměnám programu

Máte-li zájem o některý z edukačních  programů, kontaktujte mne na juraskova@sutros.cz

MŠ, ZŠ a Speciálním ZŠ středočeského kraje zasíláme edukační program Labyrint světa a Ráj srdce za úhradu ceny poštovného.

Školám z ostatních krajů za symbolickou cenu 150,-Kč + poštovné.