Labyrint světa a Ráj srdce

Multimediální edukační projekt  "Labyrint světa a Ráj srdce" vycházející z myšlenek Jana Amose Komenského je zaměřen na oblast prevence rasismu a xenofobie.

Realizace projektu nám dala prostor pracovat s celospolečenskými tématy současného světa, zvláště pak s tématy mezilidské nesnášenlivosti, s předsudky vůči lidem z jiné země a nedostatkem úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře.

Projekt představuje dětem kulturní tradice jiných etnik, pomáhá jim nalézt společné prvky procházející kulturou všech národů.

 

Cílem projektu bylo vytvořit multimediální výukové programy, které byly pilotně ověřeny v partnerských školách s cílovými skupinami dětí a jsou doplněny metodikou pro učitele. Simulované situace dají dětem možnost formou prožitku uvědomit si hodnoty a kulturní tradice různých etnik, lidského života, v obecném měřítku člověka v globálním světě.

Projekt je určen dětem.

 

Partneři projektu byli:

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

Mateřská škola Hostouň

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno

 

Doba trvání projektu:

od 1.8.2011 do 30.6.2012


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

Kde se nachází projekt měsíc před ukončením?

24.05.2012 07:46

„Labyrint světa a Ráj srdce“

Program vychází z myšlenek Jana Amose Komenského, je zaměřen na oblast prevence rasismu, xenofobie a je určen dětem. K realizaci projektu nás přivedly bohaté osobní zkušenosti z osobního i profesního života, kde jsme se s prvky neporozumění a nesnášenlivosti mezi dětmi setkali. Program představuje kulturní tradice jiných etnik, prostřednictvím osobních výpovědí seznamuje děti s dětmi jiných národností, žijících u nás. Pomáhá jim zamýšlet se, hledat a nalézat společné radosti i starosti, vlastní všem dětem na celém světě.

Proč lidé odcházejí ze své rodné země a hledají útočiště třeba i tisíce kilometrů daleko?

S čím se potýkají děti i dospělí rozhodnou-li se žít v cizí zemi?

Jak vnímáme my, lidi, kteří hovoří jiným jazykem a liší se od nás třeba i vzhledem?

Co všechno může vzniknout na základě nedorozumění a nerespektování?

Co tedy můžeme udělat my, pro to, abychom dokázali žít společně?

Tyto a další otázky prochází programem a děti na ně hledají odpovědi.

 

Multimediální vzdělávací program je na 90minut, jeho součástí je DVD záznam, pracovní scénář programu a Metodika pro učitele. Program svým pojetím však nabízí učiteli mnohem více, především různé možnosti časové i obsahové variability.

 

Pilotním ověřením jednotlivých programů prošlo 292 dětí partnerských škol:

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

Mateřská škola Hostouň

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno

 

Vzniklé Multimediální vzdělávací programy jsou určeny dětem:

 • 1.stupně ZŠ

 • 2.stupně ZŠ

 • 1.stupně SPZŠ

 • 2.stupně SPZŠ

 

Přínos pro děti:

 • simulované situace dávají dětem možnost prožitku

 • propojování souvislostí, vlastní zkušenosti

 • maximální aktivní zapojení

 • seznámení s konkrétními představiteli jiných etnik, jejich obavami, radostmi

 • rozvoj empatie

 • vlastní uvědomění

 • zábavné učení

 

Přínos pro učitele:

 • zpracovaná Metodika k jednotlivým multimediálním vzdělávacím programům

 • propojenost s RVP

 • slovníček pojmů související s tématem

 • DVD s autentickými výpověďmi představitelů různých etnik

 • praktický návod, inspirace pro práci s tématem multikulturní výchova

 • nabídka ověřených nápadů

 • variabilita, možnost ušít svým dětem „program na míru“

 • zdroje odkazující na literaturu, digitální materiály, společnosti zabývající se tématem multikulturního vzdělávání


 

 

Vzdělávací program „ Labyrint světa a Ráj srdce“ bude distribuován do škol Středočeského kraje.

Projekt bude zakončen 20. června 2012 závěrečnou konferencí v partnerské ZŠ a MŠ Chraštice.

 

Bohatou fotodokumentaci projektu najdete v naší fotogalerii.


 

Za realizační tým:

                                                         Mgr. Hana Jurásková

                                                              manažerka projektu

 

 

Závěrečná konference projektu "Labyrint světa a Ráj srdce"

29.05.2012 07:18

Ve středu 20. června 2012 proběhne závěrečná konference projektu "Labyrint světa a Ráj srdce"

Program konference a podmínky účasti jsou uvedeny v pozvánce.

Těšíme se na Vaši případnou účast

Mgr. Hana Jurásková

manažerka projektu

Labyrint světa a Ráj srdce - Projekt ESF

Videopozvánka na závěrečnou konferenci projektu

Pozvánka na konferenci.pdf (115,3 kB)

 

Labyrint světa a Ráj srdce

02.03.2012 21:24

Labyrint světa a Ráj srdce

 

Občanské sdružení Šance Udělat Trochu Radosti dostalo v rámci Středočeského kraje příležitost vytvořit multimediální vzdělávací projekt „Labyrint světa a Ráj srdce.“ Projekt vychází z myšlenek Jana Amose Komenského a je zaměřen na oblast prevence rasismu a xenofobie. Zábavnou a hravou formou představuje dětem kulturní tradice jiných etnik, prostřednictvím osobních výpovědí seznamuje děti s dětmi jiných národností, žijících u nás. Pomáhá jim zamýšlet se, hledat a nalézat společné radosti i starosti vlastní všem dětem na celém světě.

 

Partneři projektu jsou:

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

Mateřská škola Hostouň

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno
Náš projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Vzdělávací program trvá 90minut, je určen dětem ve věku 3 – 6 let, 7 – 11 let a 12 – 15 let a je nabitý různými aktivitami a hrami. Koncem února se projektový tým rozjel do partnerských škol, aby program ověřil v praxi. A učení to bylo radostné pro nás i pro děti. Získali jsme zajímavé postřehy, děti byly s programem spokojeny a sdělovaly nám své nápady – co by je ještě zajímalo a o čem by se chtěly dozvědět ještě něco více. Fotografie ilustrující atmosféru najdete ve fotogalerii.

I učitelé partnerských škol považovali náš program za velmi inspirativní a přínosný. V rámci projektu jsou pro učitele zpracovávány speciální Metodiky k jednotlivým věkovým kategoriím. Učitelé si budou moci vybrat z mnoha ověřených nápadů a ušít svým dětem „program na míru“. V březnu nás čeká další ověřování programu v partnerských školách, zapracování postřehů, dotáčky s aktéry etnických menšin. Náš projektový tým pracuje s nadšením a srdcem, snahou a hlavní myšlenkou celého projektu je totiž podpora vzájemné tolerance mezi lidmi. Konečná podoba celého vzdělávacího programu „ Labyrint světa a Ráj srdce“ bude vytvořena do 30. června 2012.

Naši práci budou moci ohodnotit učitelé a žáci škol ve Středočeském kraji.