Petr Tlacháč

externí lektor

teambuilding

autorizovaná osoba BOZP a PO