MUDr. Robin Strnad

MUDr. Robin Strnad

externí lektor

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost na 1.LF UK

lékař chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze