Šance Udělat Trochu Radosti o. s.             Hostouň u Prahy

 Naším cílem

je připravovat a podporovat pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a to nejen pro děti .

Nabízíme šanci spolupodílet se na prohlubování a udržování dobrých mezilidských vztahů.

 

Občanské sdružení Šance Udělat Trochu Radosti

je dobrovolné, nepolitické a nezávislé sdružení občanů, sdružující členy na základě společného zájmu, nadšení a společné aktivity.
Sdružení bylo 22. 2. 2008 řádně zaregistrováno Ministerstvem vnitra.
Vzniklo z nadšení a chuti udělat trošku radosti dětem, dospívajícím, rodinám.

Dne 4.3.2011 byla našemu sdružení udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a sdružení je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT.

Naším cílem je:

  • pořádat a podporovat pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
  • provádět výchovně-vzdělávací činnost