Šachy trochu jinak

02.09.2013 13:15

Nejedná se o klasický šachový trénink.

Určeno dětem MŠ ve věku od 5 let
Cílem není vychovat z vašeho dítěte šachového velmistra, šachy jsou pouze originálním prostředkem pro rozvoj schopností vašeho dítěte.

S využitím šachovnice a jejich figur  hravým způsobem rozvíjíme logické myšlení.

Výukový program je koncipován velmi hravě a zábavně, maximálně prožitkově.

Šachy jsou součástí kurikula ve více než 30 zemích, např. v USA (Texas, New York, ad.), v Kanadě (New Brunswick), v Německu, v Itálii, na Slovensku či v zemi mistrů světa a olympijských vítězů Arménii. Jeden z největších výzkumů byl proveden s více než 4 000 žáky druhé třídy ve Venezuele. Po absolvování pouze čtyřapůlměsíční systematické výuky šachu došlo k významnému zvýšení skóre IQ, a to u většiny žáků, bez ohledu na jejich socioekonomickou příslušnost a pohlaví. Venezuelská vláda byla tak ohromena, že všechny venezuelské školy zavedly šachovou výuku počínaje školním rokem 1988/89.

U nás byla otevřena první šachová škola  teprve nedávno a to v roce 2012. Potěšujícím faktem je, že iniciátorem této myšlenky byla Mgr. Hana Jurásková, toho času pedagog v Pamatníku Lidice, která zprostředkovala nadaným dětem setkání a možnost zahrát si s šachovým velmistrem Anatolijem Karpovem v simultánní partii.

Řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou:

  • zvednout inteligenční kvocient (IQ);

  • posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí;

  • zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst;

  • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení;

  • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;

  • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;

  • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers);

  • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;

  • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí;

  • naučit děti nejprve myslet a až potom konat.