Kde se nachází projekt měsíc před ukončením?

24.05.2012 07:46

„Labyrint světa a Ráj srdce“

Program vychází z myšlenek Jana Amose Komenského, je zaměřen na oblast prevence rasismu, xenofobie a je určen dětem. K realizaci projektu nás přivedly bohaté osobní zkušenosti z osobního i profesního života, kde jsme se s prvky neporozumění a nesnášenlivosti mezi dětmi setkali. Program představuje kulturní tradice jiných etnik, prostřednictvím osobních výpovědí seznamuje děti s dětmi jiných národností, žijících u nás. Pomáhá jim zamýšlet se, hledat a nalézat společné radosti i starosti, vlastní všem dětem na celém světě.

Proč lidé odcházejí ze své rodné země a hledají útočiště třeba i tisíce kilometrů daleko?

S čím se potýkají děti i dospělí rozhodnou-li se žít v cizí zemi?

Jak vnímáme my, lidi, kteří hovoří jiným jazykem a liší se od nás třeba i vzhledem?

Co všechno může vzniknout na základě nedorozumění a nerespektování?

Co tedy můžeme udělat my, pro to, abychom dokázali žít společně?

Tyto a další otázky prochází programem a děti na ně hledají odpovědi.

 

Multimediální vzdělávací program je na 90minut, jeho součástí je DVD záznam, pracovní scénář programu a Metodika pro učitele. Program svým pojetím však nabízí učiteli mnohem více, především různé možnosti časové i obsahové variability.

 

Pilotním ověřením jednotlivých programů prošlo 292 dětí partnerských škol:

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

Mateřská škola Hostouň

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno

 

Vzniklé Multimediální vzdělávací programy jsou určeny dětem:

 • 1.stupně ZŠ

 • 2.stupně ZŠ

 • 1.stupně SPZŠ

 • 2.stupně SPZŠ

 

Přínos pro děti:

 • simulované situace dávají dětem možnost prožitku

 • propojování souvislostí, vlastní zkušenosti

 • maximální aktivní zapojení

 • seznámení s konkrétními představiteli jiných etnik, jejich obavami, radostmi

 • rozvoj empatie

 • vlastní uvědomění

 • zábavné učení

 

Přínos pro učitele:

 • zpracovaná Metodika k jednotlivým multimediálním vzdělávacím programům

 • propojenost s RVP

 • slovníček pojmů související s tématem

 • DVD s autentickými výpověďmi představitelů různých etnik

 • praktický návod, inspirace pro práci s tématem multikulturní výchova

 • nabídka ověřených nápadů

 • variabilita, možnost ušít svým dětem „program na míru“

 • zdroje odkazující na literaturu, digitální materiály, společnosti zabývající se tématem multikulturního vzdělávání


 

 

Vzdělávací program „ Labyrint světa a Ráj srdce“ bude distribuován do škol Středočeského kraje.

Projekt bude zakončen 20. června 2012 závěrečnou konferencí v partnerské ZŠ a MŠ Chraštice.

 

Bohatou fotodokumentaci projektu najdete v naší fotogalerii.


 

Za realizační tým:

                                                         Mgr. Hana Jurásková

                                                              manažerka projektu